آب تصفیه شده حاصل از دستگاه تصفیه آب ، تنها در دو هفته اول پس از نصب ممکن است حاوی حباب های بسیار ریز هوا باشد که دلیل آن تازه بودن ممبران ( فیلتر مرحله 4 ) می باشد. ممبران دارای سوراخ های بسیار ریز و در حد اندازه یون بوده که در اثر عبور آب با فشار بالای بوستر پمپاژ تازمانی که ممبران اشباع (SATURATE ) نشده  ممکن است حباب های هوا درون آب مشاهده شود و به مرور استفاده از دستگاه تصفیه آب این پدیده رفع خواهد شد.